Warning, this site is for adults only. By entering this website, I recognize that I am 18 years old or more.
Do you have 18 years minimum ?

Contact
 
OPTIONS account_circle
 

             

Contact

- I can't generate image
Click here if your creation is blocked and if you can't generate any image

- My licence is not active
Please check your spam folder, you received by email your licence key and the instructions Click here to enter your licence key

mail_outline

Säljarinformation

Faktureringsproblem:

För alla faktureringsfrågor eller problem inklusive återbetalningar från fall till fall, vänligen kontakta vår faktureringspartner, CCBill via telefon 1.888.596.9279, eller e-post på [email protected].

Klagomål:

För alla klagomål, vänligen kontakta oss via e-post. Klagomål kommer att granskas och lösas inom sju (7) arbetsdagar. Beslutet kommer sedan att meddelas den klagande. Överklaganden eller förfrågningar om beslut som fattas ska återigen lämnas till [email protected].

Överklaganden:

Om du har avbildats i något innehåll och vill överklaga borttagning av sådant innehåll, vänligen meddela oss via e-post [email protected]. Om det skulle uppstå oenighet angående ett överklagande kommer vi att låta oenigheten lösas av en neutral part.